Over Dalton

 Binnen onze school staan de vijf door De Nederlandse Daltonvereniging uitgewerkte kernwaarden centraal. Deze kernwaarden zijn; samenwerken, vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie. De kernwaarden geven vorm en inhoud aan ons onderwijs, geven richting aan ons professioneel handelen en liggen onder alle keuzes die we maken. De kernwaarden zijn daarnaast pedagogische en persoonsvormende vaardigheden die we onze leerlingen aanleren. 
Voor meer uitleg over wat de inhoud van de kernwaarden zijn, verwijs ik u naar de schoolgids. https://helen-parkhurst.nl/schoolgids/schoolgids-2022-2023/