Kanjertraining

 


De Kanjertraining bij ons op school
Bij ons op school werken we elke week aan een les vanuit de Kanjertraining. Wellicht hoort u thuis wel eens over de petten uit de methode en welk gedrag daarbij hoort. In elke groep wordt er door middel van petten les gegeven over gedrag op school. Zo spreken we binnen de school allemaal dezelfde taal als we het over gedrag hebben. Ook nemen we 2 keer per jaar een vragenlijst af bij de kinderen en de leerkrachten. Zo krijgen we een goed beeld van wat er speelt binnen de school en bij de kinderen. Vanuit de methode Kanjertraining hebben we wat meer achtergrondinformatie op een rijtje gezet voor u.
 
Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.  De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Deze kernwoorden koppelen we op school natuurlijk ook nog aan onze Daltonwaarden. Zo hopen we onze leerlingen voor te bereiden op een fijne plek in onze samenleving! Mocht u nog vragen hebben, ga dan gerust eens met de groepsleerkracht in gesprek, we vertellen u er graag meer over!